messager
 
เทศบาลตำบลท่าขนอน info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ท่าขนอน
อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลท่าขนอน อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

กิจการสภาทต.ท่าขนอน
folder รายงานการประชุม
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ sitemap
วันนี้ 269
เดือนนี้2,841
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)73,296
ทั้งหมด 280,000

camera_alt ภาพกิจกรรม
วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2567 นาย ชนินทร์ เพชรศรี นายกเทศมนตรีตำบลท่าขนอน มอบหมายให้ นายเฉลิมเกียรติ เวชกุล รองนายกเทศมนตรีฯ นางบุญทิพย์ ฐานวิเศษ รองปลัดเทศบาล...
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567
นาย ชนินทร์ เพชรศรี นายกเทศมนตรีตำบลท่าขนอน มอบหมายให้ นายเฉลิมเกียรติ เวชกุล รองนายกเทศมนตรีฯ นางบุญทิพย์ ฐานวิเศษ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ได้จัดงาน "MOI Waste Week มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1...
กิจกรรมประชาสัมพันธ์ การประชุมมอบนโยบายการเสริมสร้าง และส่งเสริมจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
นาย ชนินทร์ เพชรศรี นายกเทศมนตรีตำบลท่าขนอน มอบหมายให้ นายเฉลิมเกียรติ เวชกุล รองนายกเทศมนตรีฯ นางบุญทิพย์ ฐานวิเศษ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล พร้อมด้วย สำนักงาน ปปช. ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี...
นางจินตนา เอี่ยมน้อย รองนายกเทศมนตรีฯ นายเฉลิมเกียรติ เวชกุล รองนายกเทศมนตรีฯ นางบุญทิพย์ ฐานวิเศษ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลทุกหน่วยทุกกอง เข้าร่วมการประชุมประจำเดือน...
นายเฉลิมเกียรติ เวชกุล รองนายกเทศมนตรีฯ นางบุญทิพย์ ฐานวิเศษ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ออกเยี่ยมผู้ป่วยใน "โครงการจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงปี 2567"...
นางจินตนา เอี่ยมน้อย รองนายกเทศมนตรีฯ นายเฉลิมเกียรติ เวชกุล รองนายกเทศมนตรีฯ นางบุญทิพย์ ฐานวิเศษ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ออกเยี่ยมผู้ป่วยใน...
 
image ภาพข่าวประชาสัมพันธ์
แนวทางปฏิบัติเมื่อเมื่อได้รับแจ้งประเมินภาษีที่ดินฯ[1 พฤษภาคม 2567]
ประชาสัมพันธ์ การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562[23 เมษายน 2567]
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ประจำปี 2567[4 เมษายน 2567]
โรคพิษสุนัขบ้า อันตราย แต่ป้องกันได้[19 มีนาคม 2567]
 
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล.สายท่าขนอน ๒๒ หมู่ ๑ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤษภาคม 2567 | โดย : Egp | เปิดอ่าน : pageview1
image ข่าวสารชวนรู้
แจ้งเตือน ฝนตกหนักมากบริเวณประเทศไทย และคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามัน วันที่ 20-26 พฤษภาคม 2567[20 พฤษภาคม 2567]
แจ้งเตือน ฝนตกหนัก น้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลาก วันที่ 18-25 พฤษภาคม 2567[16 พฤษภาคม 2567]
ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี อุณหภูมิ 38 - 39 องศาเซลเซียส บางพื้นที่[6 มีนาคม 2567]
คาดหมายฤดูร้อน ปี 2567 เริ่มต้น ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 และจะสิ้นสุด กลางเดือนพฤษภาคม[23 กุมภาพันธ์ 2567]
 
บุคลากรภายใน
image ผู้บริหารองค์กร
นายชนินทร์ เพชรศรี
นายกเทศมนตรีตำบลท่าขนอน
นายชนินทร์ เพชรศรี
นายกเทศมนตรีตำบลท่าขนอน
นางบุญทิพย์ ฐานวิเศษ
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล
นางบุญทิพย์ ฐานวิเศษ
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแ่บุคลากรทั้งผู้บริหาร สามชิกสภาท้องถิ่น และพนักงานเทศบาล
folder หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
บริการข้อมูล

play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กค.
18/10/2566
25/10/2566
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กค.
16/10/2566
16/10/2566
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5
กค.
28/05/2567
28/05/2567
การกำหนดกิจกรรมย่อยในระบบ New GFMIS Thai สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
กสว.
28/05/2567
28/05/2567
การแก้ไขวิดีโอถอดบทเรียนธนาคารขยะ
กค.
28/05/2567
28/05/2567
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
กศ.
28/05/2567
28/05/2567
ประชาสัมพันธ์ประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเด็นการดูแลและพัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ครั้งที่ 6 (5/2567) เรื่อง เมื่อเด็กมีพัฒนาการ การพูดช้า ต้องส่งเสริมอย่างไร


ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ