เทศบาลตำบลท่าขนอน info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ท่าขนอน
อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลท่าขนอน อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขานุ้ย - ถ้ำเขาปง หมู่ที่ 10 บ้านถ้ำผึ้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลท่าขนอน เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2566 (ครั้งที่2)
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลท่าขนอน เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลท่าขนอน เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลท่าขนอน พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลท่าขนอน เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 (ประจำปี พ.ศ. 2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
insert_drive_file ประกาศเทศบาลท่าขนอน เรื่องรับสมัครเด็กและเยาวชน เพื่อเป็นสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลท่าขนอน poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลท่าขนอน เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครกระทงเข้าร่วมประกวดกระทงงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ------>>ใหม่<<------ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลท่าขนอน เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้าประกวดหนูน้อยนพมาศในงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การจัดงานวันลอยกระทงประจำปี ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 66
insert_drive_file การพัฒนาคุณภาพปาล์มน้ำมัน poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
insert_drive_file ขอแจ้งที่อยู่ไปรษรย์อิเล็กทรอนิกส์กลางสำหรับการรับและการส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบุกเบิกถนนซอยวังจิก หมู่ที่ 7-9 ด้วยวิธรประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47
photo ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง การแสดงบัตรประจำตัวคนพิการด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48
insert_drive_file ขอเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52
photo ประชาสัมพันธ์แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 78
photo ประชาสัมพันธ์ แอปพลิเคชั่น (THAI DISASTER ALERT) poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 84
photo โครงการ"มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนและความยุติธรรมพบประชาชน" ครั้งที่ 7 จังหวัดสุราษฎร์ธานี poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 72
1 - 20 (ทั้งหมด 165 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9