messager
 
เทศบาลตำบลท่าขนอน info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ท่าขนอน
อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลท่าขนอน อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
folder กองทุนหลักประกันสุขภาพ
สรุปผลการดำเนินงานโครงการจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้มีภาวะพึ่งพึง 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2566 | โดย : adnin1 | เปิดอ่าน : 26
โครงการจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้มีภาวะพึ่งพึง 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2565 | โดย : adnin1 | เปิดอ่าน : 30
find_in_page ข้อมูลผู้มีภาวะพึ่งพิง ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลท่าขนอน ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 89
แบบรายงานฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (ตามแบบประเมินความสามารถในการดำเนินกิจวัตรประจำวัน Barthel ADL index ของผู้สูงอายุ) poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 299
ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 447
1 - 5 (ทั้งหมด 5 รายการ) 1