เทศบาลตำบลท่าขนอน info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ท่าขนอน
อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลท่าขนอน อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
folder รายงานทางการเงิน
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลท่าขนอน เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลท่าขนอน เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 112
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลท่าขนอน เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 271
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลท่าขนอน เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ใด้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 268
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลท่าขนอน เรื่อง แผนการใช้เงินรวม ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 293
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 276
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลท่าขนอน เรื่อง แผนการใช้เงินรวม ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 272
insert_drive_file ข้อมูลรายรับรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ. 2559 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 286
insert_drive_file งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2557 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 263
insert_drive_file งบแสดงผลดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2554 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 277
1 - 10 (ทั้งหมด 10 รายการ) 1