เทศบาลตำบลท่าขนอน info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ท่าขนอน
อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลท่าขนอน อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
visibility ตราสัญลักษณ์
ตราสัญลักษณ์.

ดวงตราเทศบาลตำบลท่าขนอน
ดวงตราสัญลักษณ์ของเทศบาลตำบลท่าขนอน เป็นรูปภูเขาราหูสูง ตระหง่าน มีเมฆปกคลุมอยู่เหนือ ภูเขา มีแม่น้ำพุมดวงไหลผ่าน และ ต้นไม้ปกคลุมหนาแน่น ซึ่งมีความหมายว่า เทศบาลตำบล ท่าขนอนเป็น เมืองที่มีความอุดมสมบูรณ์ ไปด้วยธรรมชาติที่สวยงาม ล้อมรอบด้วยภูเขาใน น้ำมีปลา ในนามีข้าว มีสภาพดี ปลอดมลพิษ มีฝนตกชุกตลอดปี ประชาชนอยู่ดีกินดีมีความสุข