เทศบาลตำบลท่าขนอน info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ท่าขนอน
อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลท่าขนอน อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
group หัวหน้าส่วนราชการ
ว่าง
ปลัดเทศบาล
(นางบุญทิพย์ ฐานวิเศษ)
รองปลัดเทศบาล
โทร : 08-6475-8785
(นางอรัญญา บางรักษ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 08-7271-5312
(นางสาวจรรธิรา อัยราคม)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 09-5429-9565
ว่าง
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นายวีระชัย ปวีณพงศ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 08-9874-7761
ว่าง
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล