เทศบาลตำบลท่าขนอน info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ท่าขนอน
อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลท่าขนอน อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลท่าขนอน ครั้งที่ 2/2565
รายละเอียด :

วันนี้ (วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565) นายชนินทร์ เพชรศรี นายกเทศมนตรีตำบลท่าขนอน มอบหมาย นายเฉลิมเกียรติ เวชกุล รองนายกเทศมนตรีฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลท่าขนอน เมื่อเวลา 09.00 น. ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลท่าขนอน โดยมีระเบียบวาระเกี่ยวกับการดำเนินงานของกองทุน ฯ และการครบวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการ ฯ .

ผู้โพส : admin