เทศบาลตำบลท่าขนอน info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ท่าขนอน
อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลท่าขนอน อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
การประชุมคณะกรรมการการศีกษาของเทศบาลตำบลท่าขนอน ครั้งที่ 1/2565
รายละเอียด :
วันอังคาร ที่ 29 มีนาคม 2565 นายชนินทร์ เพชรศรี นายกเทศมนตรีตำบลท่าขนอน มอบหมาย นายเฉลิมเกียรติ เวชกุล รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการการศึกษาของเทศบาลตำบลท่าขนอน ครั้งที่ 1/2565 ร่วมกับรองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการ เจ้าหน้าที่กองการศึกษา และคณะกรรมการการศึกษาเทศบาลตำบลท่าขนอน เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าขนอน เพื่อพิจารณาคัดเลือกประธานและรองประธานคณะกรรมการ ฯ รวมทั้งแจ้งแนวทางการพัฒนาการศึกษาเพื่อกำหนดการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ. 2566 -2570) ของเทศบาลตำบลท่าขนอน.

ผู้โพส : admin