เทศบาลตำบลท่าขนอน info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ท่าขนอน
อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลท่าขนอน อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
การจัดตั้งด่านชุมชน เขตเทศบาลตำบลท่าขนอน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565
รายละเอียด :

ระหว่างวันที่ 13-14 เมษายน พ.ศ. 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น. นายชนินทร์ เพชรศรี นายกเทศมนตรีตำบลท่าขนอน มอบหมายนายเฉลิมเกียรติ เวชกุล รองนายกเทศมนตรี และนางบุญทิพย์ ฐานวิเศษ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล นำกำลังงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดตั้งด่านชุมชน เพื่อคัดกรองและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565 บริเวณสามแยกบ้านท่า ม.2 ต.ท่าขนอน อ.คีรีรัฐนิคม โดยบูรณาการร่วมกับ พนักงานส่วนท้องถิ่น จิตอาสา อปพร. และฝ่ายปกครองในพื้นที่ ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกัน พร้อมทั้งรับมอบของตรวจเยี่ยมจาก ตัวแทน ส.ส.ธีรภัทร พริ้งศุลกะ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ.

ผู้โพส : admin