เทศบาลตำบลท่าขนอน info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ท่าขนอน
อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลท่าขนอน อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
การประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าขนอน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565
รายละเอียด :

วันนี้ (วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2565) นายชนินทร์ เพชรศรี นายกเทศมนตรีตำบลท่าขนอน เข้าร่วมการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าขนอน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 พร้อมด้วยนางจินตนา เอี่ยมน้อย และนายเฉลิมเกียรติ เวชกุล รองนายกเทศมนตรีฯ และหัวหน้าส่วนราชการ เมื่อเวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าขนอน (อาคารชั่วคราว หลังเก่า) โดยเสนอญัตติร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และขอความเห็นชอบในการคัดเลือกสมาชิกสภาฯ เป็นคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลท่าขนอน.

ผู้โพส : admin