เทศบาลตำบลท่าขนอน info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ท่าขนอน
อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลท่าขนอน อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
การประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าขนอน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565
รายละเอียด :

วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2565 นายชนินทร์ เพชรศรี นายกเทศมนตรีตำบลท่าขนอน มอบหมาย นางจินตนา เอี่ยมน้อย รองนายกเทศมนตรี ฯ พร้อมด้วย นายอดิศักดิ์ หมกแดง เลขานายกเทศมนตรี ฯ เข้าร่วมในการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าขนอน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลท่าขนอน เวลา 09.30 น. โดยมีระเบียบวาระพิจารณาญัตติ เรื่อง ขออนุมัติกันเงินกรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพันก่อนสิ้นปีงบประมาณ.

ผู้โพส : admin