เทศบาลตำบลท่าขนอน info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ท่าขนอน
อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลท่าขนอน อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
รายละเอียด :

วันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2565) นายชนินทร์ เพชรศรี นายกเทศมนตรีตำบลท่าขนอน มอบหมายนางจินตนา เอี่ยมน้อย นายเฉลิมเกียรติ เวชกุล รองนายกเทศมนตรีฯ ร่วมกับชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขเทศบาลตำบลท่าขนอน ดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงอันตรายจากโรคไข้เลือดออก ซึ่งจัดให้มีการเดินรณรงค์และอบรมให้ความรู้.

ผู้โพส : admin