เทศบาลตำบลท่าขนอน info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ท่าขนอน
อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลท่าขนอน อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประชาสัมพันธ์ แอปพลิเคชั่น (THAI DISASTER ALERT)
รายละเอียด :

ด้วยกรมส่งเสริการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้พัฒนาแอปพลิเคชั่น"THAI DISASTER ALERT"
เพื่อแจ้งเตือนสาธารณภัยที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในพื้นที่ต่างๆ ของประเทศ โดยได้เปิดให้ดาวน์โหลดใช้งานได้ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป
ทั้งระบบปฏิบัติการ Android และ IOS เทศบาลตำบลท่าขนอนจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบ และสามารถเตรียมพร้อมรับมือได้อย่างทันท่วงที.

ผู้โพส : admin