messager
 
เทศบาลตำบลท่าขนอน info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ท่าขนอน
อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลท่าขนอน อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
การแสดงบัตรประจำตัวคนพิการด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด :

เทศบาลตำบลท่าขนอน ขอประชาสัมพันธ์ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่องการแสดงบัตรประจำตัวคนพิการด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ และแอปพลิเคชัน "บัตรคนพิการ" เพื่อรับสิทธิ สวัสดิการได้เสมือนบัตรประจำตัวคนพิการ และเพื่อให้คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ โดยมีรายละเอียดตามรูปภาพที่แนบมาด้วยค่ะ

ผู้โพส : admin