เทศบาลตำบลท่าขนอน info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ท่าขนอน
อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลท่าขนอน อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าขนอน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565
รายละเอียด : ประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าขนอน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565 วันที่ 22 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าขนอน โดย นายชนินทร์ เพชรศรี นายกเทศมนตรีตำบลท่าขนอน มอบหมายให้ นางจินตนา เอี่ยมน้อย และ นายเฉลิมเกียรติ เวชกุล รองนายกเทศมนตรี ฯ พร้อมด้วย รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง ทุกคน และ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม
ผู้โพส : admin