เทศบาลตำบลท่าขนอน info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ท่าขนอน
อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลท่าขนอน อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน
รายละเอียด : ขอเชิญประชาชนร่วมขับเคลื่อนดำเนินการจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ในครัวเรือนที่ถูกวิธี ครัวเรือนละ 1 ถัง เพื่อเป้าหมาย "ถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ร้อยละ 100"
ผู้โพส : admin