เทศบาลตำบลท่าขนอน info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ท่าขนอน
อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลท่าขนอน อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
กิจกรรมปลูกจิตสำนึกและสร้างค่านิยมที่ดีในการเสริมสร้างการต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น (Zero Tolerance ) และปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ( No Gift Policy )
รายละเอียด : กิจกรรมปลูกจิตสำนึกและสร้างค่านิยมที่ดีในการเสริมสร้างการต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น (Zero Tolerance ) และปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ( No Gift Policy ) เมื่อวันที่ 13 มี.ค. 2566 คณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกเทศบาลตำบลท่าขนอน ร่วมกับปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาลได้ร่วมกันแสดงเจตนารมณ์ เพื่อปลูกจิตสำนึกและสร้างค่านิยมที่ดีในการเสริมสร้างการต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น (Zero Tolerance ) และปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ( No Gift Policy )
ผู้โพส : adnin1