เทศบาลตำบลท่าขนอน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล
ท่าขนอน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลท่าขนอน หมู่ที่ 1 ถ.ขุนคีรี ต.ท่าขนอน อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี 84180 โทร. 0-7726-5250 โทรสาร. 0-7739-1259การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
กิจการสภาทต.ท่าขนอน
folder รายงานการประชุม

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 33
เดือนนี้ 5,175
เดือนที่แล้ว 9,663
ทั้งหมด 62,128

cast ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา-ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
rss_feed เหมาตัดหญ้าสนามกีฬาเทศบาลตำบลท่าขนอน ประจำเดือนเมษายน ถึง มิถุนายน 2564
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed จ้างเหมาเครื่องสำรองไฟ สำหรับการเตรียมการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 18
rss_feed ซื้อบัตรเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล จำนวนรวม ๑๘๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 26
rss_feed ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับการเลือกตั้ง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 26
rss_feed เหมาทำไวนิลเพื่อการเลือกตั้ง จำนวน 7 รายการ
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 26
rss_feed จ้างจัดทำไวนิลประชาสัมพันธ์เชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง จำนวน 7 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 34
rss_feed จ้างจัดทำไวนิลประชาสัมพันธ์เชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง จำนวน 7 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 29
rss_feed ซื้อยางรถยนต์ จำนวน 4 เส้น (กม 1343) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 63
rss_feed ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน ๔ กล่อง (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 70
rss_feed ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย รองเท้าเซฟตี้ ฯ หมวกกันแดด ,ถุงมือผ้า กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 มกราคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 77
rss_feed ซื้อวัสดุอื่น ๆ จำนวน 5 รายการ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 มกราคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 75
rss_feed ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 77
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน กระดาษ เอ 4 (80 แกรม) จำนวน 40 รีม กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 72
rss_feed ซื้อวัสดุยานพาหนะ เปลี่ยนยางรถหกล้อ 82-4159 สฏ จำนวน 4 ล้อ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 76
rss_feed จ้างจ้างตัดหญ้าสนามกีฬา ระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือน ม.ค.-มี.ค. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 76
rss_feed จ้างเหมาซ่อมแซมถนนหน้างานป้องกัน (ถนนราษฎร์เจริญ) เพื่อวางท่อระบายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 ธันวาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 85
rss_feed ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งรถกระเช้า (แบตเตอร์รี่ จำนวน ๒ ลูก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 ธันวาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 84
rss_feed จ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ถึง วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 84
rss_feed ซื้ออาหารเสริมนม สำหรับโรงเรียนบ้านท่าขนอน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 87
rss_feed ซื้ออาหารเสริมนม สำหรับศุูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ช่วง วันที่ ๑ ธันวาคม 2563 - 15 พฤษภาคม 2564 จำนวนเด็ก 50 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 89
rss_feed ซื้อทรายอะเบท(ถังละ ๕๐๐ ซอง) จำนวน ๒ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤศจิกายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 88
rss_feed จ้างจ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศพร้อมล้างเครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 96
rss_feed ซื้อแบตเตอรี่รถบรรทุกขยะ 2 ลูก และใบปัดน้ำฝน จำนวน 1 คู่ (กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 90
rss_feed จ้างกำจัดขยะมูลฝอย ระหว่าง ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ถีง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ (กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 93
rss_feed จ้างติดตั้งไฟส่องสว่างสถานที่ โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 96
rss_feed ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบุคคลภายนอกกวาดถนนและเก็บข้อมูลฝอย ตั้งแต่ วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 96
rss_feed จ้างเหมาตัดหญ้าสองช้างทางภายในเขตเทศบาล จำนวน ๒๑ สาย พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๗,๓๑๐ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 ตุลาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 94
rss_feed ซื้อจัดซื้อกระจกโค้งจราจรและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง จำนวน 20 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 ตุลาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 93
rss_feed จ้างตัดหญ้าสนามกีฬา ระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่ เดือน ต.ค. ถึง ธ.ค. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 97
rss_feed จ้างตัดหญ้าสนามกีฬา ระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่ เดือน ต.ค. ถึง ธ.ค. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 101
rss_feed จ้างเหมาดูแลรักษาทำความสะอาดอาคารสถานที่ราชการ ระหว่าง 1 ต.ค.63 - 30 กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 102
rss_feed เช่าเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง ระยะเวลา ๑๒ เดือน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563- ๓๐ กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 93
rss_feed เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 102
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 98
rss_feed จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการอาคารสำนักงาน โดยรอบอาคาร ระหว่าง 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 99
rss_feed จ้างเหมากวาดถนนและเก็บขยะ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 98
rss_feed ซื้ออาหารเสริมนม สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลท่าขนอน ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 2563- 30 พฤศจิกายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 99
rss_feed ซื้ออาหารเสริมนม สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลท่าขนอน ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 2563- 30 พฤศจิกายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 98
rss_feed จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ81-1667 สฏ จำนวน 6 รายการ กองสาธารณะสุขฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 117
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 98
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 96
rss_feed ซื้อถาดหลุมสแตนเลส พร้อมแก้วน้ำสแตนเลส จำนวน 51 ชุด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 93
rss_feed ซื้อตู้แร๊คใส่เครื่องเสียง จำนวน 1 ตัว สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 90
rss_feed ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ครุภัณฑ์สำนักงาน)จำนวน 2 เครื่อง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 99
rss_feed ซื้อคุรุภัณฑ์สำนักงาน (แอร์) สำนักปลัด จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 95
rss_feed จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกขยะ 81-1677 สฏ จำนวน 6 รายการ กองสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 96
rss_feed ซื้อรอกเดี่ยวใหญ่แบบสไลด์เปิดและเชือกไต่ขึ้นลงต้นไม้ คาราบิเนอร์ทรงลูกแพร์ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 96
rss_feed ซื้อสายยางอ่อนพีวีซี ขนาด 1-1/2 นิ้ว ยาว 50 เมตร ความหนา 3.3 มม. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 108
rss_feed ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 102
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ระยะที่ ๒ ) ม. ๗ ติดตั้งหลังคาเมทัลชีท กว้าง ๕ เมตร ยาว ๘ เมตร สูง ๔ เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้าง ๔๐ ตารางเมตร พร้อมเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๑๐ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 90
1 - 50 (ทั้งหมด 98 รายการ) 1 2
บุคลากรภายใน
1600621200 ผู้บริหารองค์กร
(น.ส.จันทร์ทิพย์ เจ๊ะเหยง)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลท่าขนอน
(น.ส.จันทร์ทิพย์ เจ๊ะเหยง)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลท่าขนอน
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแ่บุคลากรทั้งผู้บริหาร สามชิกสภาท้องถิ่น และพนักงานเทศบาล
folder หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่