เทศบาลตำบลท่าขนอน info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ท่าขนอน
อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลท่าขนอน อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
cast ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา-ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
rss_feed ซื้ออาหารเสริมนมสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ จำนวน นักเรียนจำนวน ๓๑ คน ระยะเวลา ๙๒ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed ซื้ออาหารเสริมนมสำหรับโรงเรียนบ้านท่าขนอน ภาคเรียนที่ ๑ /๒๕๖๕ นักเรียนจำนวน ๔๑๒ คน จำนวน ๙๒ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed จ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าขนอน จำนวน ๓๑ คน ๆ ละ ๒๑ บาทต่อวัน จำนวน ๒๗ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed จ้างซ่อมรถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน 81-5742 สฏ (ซีลล้อหน้า-ล้อหลัง,กระบอกเบรคหน้า-หลัง)กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed ซื้อยาง 1000-20 ครบชุด พร้อมยางในและยางรอง จำนวน ๒ ชุด สำหรับรถบรรทุกขยะทะเบียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ กองสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed ซื้อหมึกพิมพ์ Brother / Drum และ Toner Box รวมจำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed จ้างเหมาซ่อมแซมท่อเมนประปา บริเวณสี่แยกสำนักงานสาธารณสุข ม.1 ต.ท่าขนอน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู(U) พร้อมฝาปิด ค.ส.ล. ด้านซ้ายทาง ซอยตลาดสดเทศบาล ชุมชนตลาดใหม่ ม.1 ต.ท่าขนอน อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 23
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 37
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนบ้านท่าขนอน จำนวน ๔๐๖ คนภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ (ตั้งแต่วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 37
rss_feed ซื้ออาหารเสริมนม สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวนเด็ก ๓๔ คน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 33
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน ๔ รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 34
rss_feed ซื้อวัสดุอื่น ๆ จำนวน ๕ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 35
rss_feed ซื้อวัสดุไฟฟ้าจำนวน ๙ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 37
rss_feed จ้างจ้างบริการกวาดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและกำจัดวัชพืชบริเวณถนน ทางเท้าและสองข้างถนน ภายในเขตเทศบาลตำบลท่าขนอน ถนนซอยข้างอำเภอคีรีรัฐนิคมถึงซอยหลังร้านวจีราวัสดุภัณฑ์ ระยะทาง ๗๐๐ เมตร,ซอยราชครู ระยะทาง ๖๐๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 54
rss_feed จ้างจ้างเหมากวาดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและกำจัดวัชพืชบริเวณถนน ทางเท้าและสองข้างถนน ภายในเขตเทศบาลตำบลท่าขนอน กวาดถนนซอยข้างและหลังเทศบาลตำบลท่าขนอนหลังเก่า ซอยเลียบคลองพุมดวงถึงซอยข้างอาคารสำนักงานเทศบาลหลังใหม่ ๑,๐๐๐ เมตร , บริเวณลานกิจกรรมริมคลองพุมดวง ๓๐๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 57
rss_feed จ้างเหมากวาดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและกำจัดวัชพืชบริเวณถนน ทางเท้าและสองข้างถนน ภายในเขตเทศบาลตำบลท่าขนอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 49
rss_feed จ้างเหมากวาดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและกำจัดวัชพืชบริเวณถนน ทางเท้าและสองข้างถนน ภายในเขตเทศบาลตำบลท่าขนอน เริม 4 แยกสาธารณสุขฯ ถึง ร้านเตือนใจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 49
rss_feed จ้างเหมากวาดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและกำจัดวัชพืชบริเวณถนน ทางเท้าและสองข้างถนน ภายในเขตเทศบาลตำบลท่าขนอน เริ่มกวาดตั้งแต่ร้านเตือนใจ ถึงสะพานคอลงกำปัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 47
rss_feed จ้างเหมากวาดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและกำจัดวัชพืชบริเวณถนน ทางเท้าและสองข้างถนน ภายในเขตเทศบาลตำบลท่าขนอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 48
rss_feed จ้างการจ้างบริการเก็บขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (ประจำรถบรรทุกขยะ) ภายในเขตเทศบาลตำบลท่าขนอน จำนวน ๔๑ สาย (กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 49
rss_feed จ้างบริการเก็บขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (ประจำรถบรรทุกขยะ)ภายในเขตเทศบาลตำบลท่าขนอน จำนวน ๔๑ สาย (กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 48
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 56
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์ ๒ กล่อง) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 59
rss_feed จ้างเหมาซ่อมแซมถนนในเขตเทศบาลจำนวน ๔ สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 98
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 96
rss_feed จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนตู้แอร์ แว๊ดอากาศ พร้อมเติมน้ำมันคอมและน้ำยาแอร์ รถหกล้อ ๘๒-๔๑๕๙ สฏ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 91
rss_feed จ้างเหมาซ่อมแซมป้ายเตือนจราจรภายในเขตเทศบาลตำบลท่าขนอน จำนวน ๑๓ ป้าย (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 102
rss_feed ซื้อกรวยยางจราจรพร้อมสกรีนชื่อหน่วยงาน จำนวน ๓๐ อัน (งานป้องกันฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 98
rss_feed ซื้อไฟไซเรน ไฟฉุกเฉิน แบบใหญ่ ๔๒ LED รุ่น ๑๘ H สีแดงล้วน จำนวน ๒๐ ชุด (งานป้องกันฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 มกราคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 107
rss_feed ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลี่น (จารบีทนความร้อน ขนาด ๑๘ กก.) จำนวน ๒ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 108
rss_feed ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ประแจพร้อมลูกบล๊อกซ์ฯ) งานป้องกันฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 112
rss_feed จ้างเหมาโครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๗ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 99
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โทรทัศน์ ขนาด ไม่น้อยกว่า ๕๕ นิ้ว จำนวน ๒ เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 111
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 118
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 113
rss_feed จ้างเหมายามรักษาความปลอดภัยตั้งแต่วันที่ ๕ มกราคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 109
rss_feed ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนวน ๑ เครื่อง (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 104
rss_feed ซื้อคุรุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องพ่นละอองฝอย) กองสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 104
rss_feed ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๕ เครื่อง ๆ ละ ๓๙,๗๐๐.- บาท (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 106
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 6 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 111
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ,เครื่องปริ้นเตอร์,คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 129
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์และสำรองไฟ) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 129
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องสำรองไฟ) จำนวน ๒ เครื่อง กองสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 123
rss_feed ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ (โน๊ตบุ๊ค) จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมเครื่องพิมพ์ เลเซอร์ จำนวน ๑ เครื่อง (กองการศึกษา-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 125
rss_feed ซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก จำนวน ๑ เครื่อง (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 125
rss_feed ซื้อโน๊ตบุ๊ค จำนวน ๓ เครื่อง เครื่องพิมพ์ จำนวน ๒ เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 118
rss_feed จ้างเหมาเช็คระยะ ๒๙๐,๐๐๐ กม พร้อมซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง นข ๒๕๘๗ สฏ (รถตู้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 135
rss_feed จ้างเหมาติดตั้งไฟส่องสว่างบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลท่าขนอน (หลังเก่า) แนวถนน ลานกิจกรรม ท่าน้ำ รวมไม่น้อยกว่า 60 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 138
1 - 50 (ทั้งหมด 227 รายการ) 1 2 3 4 5