ชื่อเรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลท่าขนอน เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกกวาดถนนและเก็บขยะมูลฝอย ตั้งแต่ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ชื่อไฟล์ : az238ivThu95206.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้