ชื่อเรื่อง : การประกาศวันจัดประชุมและนิทรรศการแห่งชาติให้เป็นวันสำคัญของชาติ
ชื่อไฟล์ : C6tnqI5Mon22310.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
รายละเอียด : ด้วยเทศบาลตำบลท่าขนอน ประชาสัมพันธ์ การประกาศ "วันจัดประชุมและนิทรรศการแห่งชาติ" เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้อย่างแพร่หลาย ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้รับการประสานจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี กรณีสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ได้ขอให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบการกำหนดให้วันที่ 26 เมษายน ของทุกปี เป็น "วันจัดประชุมและนิทรรศการแห่งชาติ" โดยไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ
และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564 เห็นชอบให้วันที่ 26 เมษายน ของทุกปี เป็น "วันจัดประชุมและนิทรรศการแห่งชาติ" โดยไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ


ชื่อไฟล์ : oOqEqxBMon22657.pdf

ชื่อไฟล์ : DzZPEKlMon22657.pdf