ชื่อเรื่อง : ประชาสัมพันธ์ กรณีมีผู้แอบอ้างสถาบันเบื้องสูง และเรียกเก็บเงินค่าสมัครสมาชิกโดยอ้างว่าจะได้รับผลตอบแทนสูง
รายละเอียด :

ด้วยเทศบาลตำบลท่าขนอน ได้รับแจ้งจากอำเภอคีรีรัฐนิคม โดยแจ้งว่ากระทรวงมหาดไทยได้รับข้อมูลข่าวสารว่า มีผู้แอบอ้างสถาบันเบื้องสูง หลอกลวงประชาชนให้สมัครเข้าร่วมกลุ่ม/สมัครสมาชิก เพื่อจัดตั้งเป็นเครือข่ายในรูปแบบต่างๆ โดยเก็บเงินค่าสมัครจากสมาชิก รายละ 300 – 500 บาท โดยสมาชิกจะได้รับผลตอบแทน คนละ 30,000 บาท ซึ่งกระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า พฤติกรรมของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลดังกล่าวถือเป็นการกระทำที่เป็นการหลอกลวงประชาชน และเป็นการกระทำที่มิบังควรเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งอาจทำให้ประชาชนผู้ถูกหลอกลวงได้รับความเสียหาย หากพบเห็นให้แจ้งศูนย์ดำรงธรรมอำเภอคีรีรัฐนิคม ทางโทรศัพท์หมายเลข 0 7727 0895 หรือศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทางโทรศัพท์หมายเลข 1567 และ 09-4353-8125

ชื่อไฟล์ : Q4vpcDMMon43806.png file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : j3E4OgBTue20820.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้