ชื่อเรื่อง : เชิญชวนซื้อข้าวสารจากชาวนาไทยเพื่อช่วยเหลือชาวนา
รายละเอียด :

เทศบาลตำบลท่าขนอนเชิญชวนซื้อข้าวสารจากชาวนาไทย เพื่อช่วยเหลือชาวนา สามารถซื้อได้ที่ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. จำกัด ทุกแห่งทั่วประเทศ


ตามหนังสือ ที่ว่าการอำเภอคีรีรัฐนิคม ด่วนที่สุด ที่ สฎ 0518/ว 676 ได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่า สมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย ร่วมกับ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ร่วมกันช่วยเหลือชาวนาไทย โดยนำร่อง 5 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดหนองบัวลำภู เลย ชัยภูมิ มหาสารคาม และจังหวัดบุรีรัมย์ รวบรวมข้าวเปลือกจากสมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรทั่วไป โดยรับซื้อข้าวเปลือก ข้าวนาปรัง ปี 2565 ในราคาสูง เพื่อนำไปแปรรูปและเพิ่มมูลค่า ซึ่งได้กระจายการจัดเก็บข้าวไว้ที่สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)จำกัด แต่ละจังหวัด เพื่อเป็นสถานที่ติดต่อและศูนย์กระจายสินค้า เทศบาลตำบลท่าขนอน จึงขอเชิญชวนให้ประชาชนซื้อข้าวสารจากชาวนาไทย เพื่อช่วยเหลือชาวนาโดยตรงและลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน ทั้งนี้สามารถซื้อได้ที่ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. จำกัด ทุกแห่งในจังหวัดสุราษฎร์ธานีและทั่วประเทศ.

ชื่อไฟล์ : xFHTCeWFri104530.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้