ชื่อเรื่อง : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้าง
รายละเอียด :
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู พร้อมฝาปิด ค.ส.ล. ด้านซ้ายทางซอยตลาดสดเทศบาล ชุมชนตลาดใหม่ ม.1 ต.ท่าขนอน อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี

ชื่อไฟล์ : wAMq6r4Tue105246.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : YgDYzg8Tue105533.png file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : K0BJDl4Tue105543.png file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : U80BVNbTue105553.png file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : egVhJXVTue105603.png file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้