ชื่อเรื่อง : โครงการ"มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนและความยุติธรรมพบประชาชน" ครั้งที่ 7 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายละเอียด :
นายสุธีรวัชร์ เจริญวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า กระทรวงยุติธรรมร่วมกับจังหวัดสุราษฎร์ธานี กำหนดจัดการจัดโครงการ "มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชน" ครั้งที่ 7 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 นาฬิกา ณ โรงแรม แก้วสมุย รีสอร์ท อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในการเปิดโครงการฯ เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาหนี้สินและปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ได้แก่ การแก้ปัญหาหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) หนี้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ หนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล ซึ่งกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และกรมบังคับคดี บูรณาการร่วมกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) และสถาบันการเงิน ให้บริการประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน โดยจัดการไกล่เกลี่ย ข้อพิพาททั้งก่อนฟ้อง และภายหลังคำพิพากษาคดี ในการนี้ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี เชิญชวนร่วมโครงการ "มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน และยุติธรรมพบประชาชน" ครั้งที่ 7 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผ่านทางเพจเฟสบุ๊ค ไลน์ และต้องการสอบถามรายละเอียดได้ที่ กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมระบบงานยุติธรรม โทร/โทรสาร 077288652 grey waan boscnam

ชื่อไฟล์ : Bx7zHThFri43535.png file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : ut7gjyEFri43610.png file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้