ชื่อเรื่อง : ประชาสัมพันธ์ แอปพลิเคชั่น (THAI DISASTER ALERT)
รายละเอียด :

ด้วยกรมส่งเสริการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้พัฒนาแอปพลิเคชั่น"THAI DISASTER ALERT"
เพื่อแจ้งเตือนสาธารณภัยที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในพื้นที่ต่างๆ ของประเทศ โดยได้เปิดให้ดาวน์โหลดใช้งานได้ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป
ทั้งระบบปฏิบัติการ Android และ IOS เทศบาลตำบลท่าขนอนจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบ และสามารถเตรียมพร้อมรับมือได้อย่างทันท่วงที.

ชื่อไฟล์ : iN8NxFsMon23534.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : dxkFJYOMon23635.png file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 0caOAFMMon23649.png file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้