ชื่อเรื่อง : ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง การแสดงบัตรประจำตัวคนพิการด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด :

เทศบาลตำบลท่าขนอน ขอประชาสัมพันธ์ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่องการแสดงบัตรประจำตัวคนพิการด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ และแอปพลิเคชัน "บัตรคนพิการ" เพื่อรับสิทธิ สวัสดิการได้เสมือนบัตรประจำตัวคนพิการ และเพื่อให้คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ โดยมีรายละเอียดตามรูปภาพที่แนบมาด้วยค่ะ

ชื่อไฟล์ : ibavejjFri33100.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : TiJIXLwFri33108.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้