ชื่อเรื่อง : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารตลาดสดเดิมเป็นอาคารอเนกประสงค์ หมู่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงอาคารตลาดสดเดิมเป็นอาคารอเนกประสงค์ หมู่ 1 ต.ท่าขนอน อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี

ชื่อไฟล์ : HMadItUMon111844.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้