ชื่อเรื่อง : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารตลาดสดเดิมเป็นอาคารอเนกประสงค์ หมู่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ชื่อไฟล์ : uYT2u5zThu91116.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้