ชื่อเรื่อง : การพัฒนาคุณภาพปาล์มน้ำมัน
รายละเอียด :

ด้วยอำเภอคีรีรัฐนิคม แจ้งแนวทางปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพปาล์มน้ำมัน เพื่อการเลือกซื้อต้นกล้าปาล์มน้ำมันพันธุ์ดีจากแหล่งจำหน่ายที่ได้รับใบอนุญาตจากกรมวิชาการเกษตร เพื่อป้องกันปัญหาพันธุ์ปาล์มน้ำมันปลอม โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 26 และฉบับที่ 66 พ.ศ. 2565

ชื่อไฟล์ : M4tOyOZWed114227.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้


ชื่อไฟล์ : d9OnlYcWed114242.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : I9ml7a7Wed114252.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้