ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้ทรงเหลี่ยม มีขาคาดเอ) จำนวน ๔๐ ตัว กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง