ชื่อเรื่อง : ซื้อยาง 1000-20 ครบชุด พร้อมยางในและยางรอง จำนวน ๒ ชุด สำหรับรถบรรทุกขยะทะเบียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง