ชื่อเรื่อง : ซื้อยาง พร้อมยางใน และยางรองคอ จำนวน ๔ ชุด (รถบรรทุกขยะกองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง