ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ(420-55-0006)พร้อมย้ายติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง