ชื่อเรื่อง : ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาเอกชน/บุคคลภายนอกกวาดถนนและเก็บขนขยะมูลฝอย ระหว่าง ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
ชื่อไฟล์ : 7z2m8xbWed90503.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้