ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะหมายเลข 82-9055 สฏ กองสาธารณะสุข จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง