messager
 
เทศบาลตำบลท่าขนอน info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ท่าขนอน
อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลท่าขนอน อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
folder ข่าวรับสมัครงาน/รับโอน(ย้าย)
เทศบาลตำบลท่าขนอน ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 105
เทศบาลตำบลท่าขนอนรับโอนพนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานผู้บริหาร poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 85
องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 247
เทศบาลนครตรัง ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงาน ฯ ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 232
รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 416
รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 453
รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 383
ประกาศเทศบาลตำบลท่าขนอน เรื่อง ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 401
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ หลักสูตรและวิธีการสอบ วันเวลาและสถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ สำหรับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 390
การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 376
ประกาศรายชื่อขึ้นบัญชีผู้สอบผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 สิงหาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 382
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กรกฎาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 368
การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 407
การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 391
เรื่อง เปลี่ยนแปลงการประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารของเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 380
ประกาศเทศบาลตำบลท่าขนอน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาล ให้ดำรงตำแหน่งบริหารต่างสายงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2557 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 344
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2557 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 344
ประกาศเทศบาลตำบลท่าขนอน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขัน สำหรับหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและครูผู้ดูแลเด็ก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาลตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของเทศบาลตำบลท่าขนอน poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2557 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 344
ประกาศเทศบาลตำบลท่าขนอน เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งบริหารต่างสายงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2557 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 338
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2557 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 346
1 - 20 (ทั้งหมด 30 รายการ) 1 2