เทศบาลตำบลท่าขนอน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล
ท่าขนอน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลท่าขนอน หมู่ที่ 1 ถ.ขุนคีรี ต.ท่าขนอน อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี 84180 โทร. 0-7726-5250 โทรสาร. 0-7739-1259การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
กิจการสภาทต.ท่าขนอน
folder รายงานการประชุม

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 46
เดือนนี้ 5,188
เดือนที่แล้ว 9,676
ทั้งหมด 62,141

camera_alt ภาพกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลท่าขนอน ครั้งที่ 1/2564
ผู้โพส : admin
กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2563
ผู้โพส : admin
กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี
ผู้โพส : admin
วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ผู้โพส : admin
การประชุมคณะกรรมการชุมชนเทศบาลตำบลท่าขนอน ประจำเดือนตุลาคม ปี พ.ศ.2563 (ครั้งที่ 7/2563)
ผู้โพส : admin
กิจกรรมวันออกพรรษา (ชักพุ่มผ้าป่า) ประจำปีงบประมาณ 2564
ผู้โพส : admin
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลท่าขนอน ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ผู้โพส : admin
โครงการส่งเสริมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลท่าขนอน ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2563
ผู้โพส : admin
โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพปอด ผู้ที่มีปัญหาระบบทางเดินหายใจ ในเขตเทศบาลตำบลท่าขนอน
ผู้โพส : admin
เดินรณรงค์โครงการกำจัดและป้องกันการเกิดลูกน้ำยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก
ผู้โพส : admin
1 - 10 (ทั้งหมด 55 รายการ) 1 2 3 4 5 6
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(น.ส.จันทร์ทิพย์ เจ๊ะเหยง)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลท่าขนอน
(น.ส.จันทร์ทิพย์ เจ๊ะเหยง)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลท่าขนอน
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแ่บุคลากรทั้งผู้บริหาร สามชิกสภาท้องถิ่น และพนักงานเทศบาล
folder หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่