messager
 
เทศบาลตำบลท่าขนอน info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ท่าขนอน
อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลท่าขนอน อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
camera_alt ภาพกิจกรรม
วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2567 นาย ชนินทร์ เพชรศรี นายกเทศมนตรีตำบลท่าขนอน มอบหมายให้ นายเฉลิมเกียรติ เวชกุล รองนายกเทศมนตรีฯ นางบุญทิพย์ ฐานวิเศษ รองปลัดเทศบาล...[21 พฤษภาคม 2567]
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567[13 เมษายน 2567]
นาย ชนินทร์ เพชรศรี นายกเทศมนตรีตำบลท่าขนอน มอบหมายให้ นายเฉลิมเกียรติ เวชกุล รองนายกเทศมนตรีฯ นางบุญทิพย์ ฐานวิเศษ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ได้จัดงาน "MOI Waste Week มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1...[21 มีนาคม 2567]
กิจกรรมประชาสัมพันธ์ การประชุมมอบนโยบายการเสริมสร้าง และส่งเสริมจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ[7 มีนาคม 2567]
นาย ชนินทร์ เพชรศรี นายกเทศมนตรีตำบลท่าขนอน มอบหมายให้ นายเฉลิมเกียรติ เวชกุล รองนายกเทศมนตรีฯ นางบุญทิพย์ ฐานวิเศษ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล พร้อมด้วย สำนักงาน ปปช. ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี...[6 มีนาคม 2567]
นางจินตนา เอี่ยมน้อย รองนายกเทศมนตรีฯ นายเฉลิมเกียรติ เวชกุล รองนายกเทศมนตรีฯ นางบุญทิพย์ ฐานวิเศษ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลทุกหน่วยทุกกอง เข้าร่วมการประชุมประจำเดือน...[6 มีนาคม 2567]
นายเฉลิมเกียรติ เวชกุล รองนายกเทศมนตรีฯ นางบุญทิพย์ ฐานวิเศษ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ออกเยี่ยมผู้ป่วยใน "โครงการจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงปี 2567"...[1 มีนาคม 2567]
นางจินตนา เอี่ยมน้อย รองนายกเทศมนตรีฯ นายเฉลิมเกียรติ เวชกุล รองนายกเทศมนตรีฯ นางบุญทิพย์ ฐานวิเศษ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ออกเยี่ยมผู้ป่วยใน...[29 กุมภาพันธ์ 2567]
กิจกรรมปลูกจิตสำนึกและสร้างค่านิยมที่ดีในการเสริมสร้างการต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น (Zero Tolerance ) และปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ( No Gift Policy )[28 กุมภาพันธ์ 2567]
นางจินตนา เอี่ยมน้อย รองนายกเทศมนตรีฯ นายเฉลิมเกียรติ เวชกุล รองนายกเทศมนตรีฯ นางบุญทิพย์ ฐานวิเศษ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล นำคณะกรรมการชุมชนของเทศบาลตำบลท่าขนอนทั้ง 5...[14 กุมภาพันธ์ 2567]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 - 10 (ทั้งหมด 234 รายการ)