messager
 
เทศบาลตำบลท่าขนอน info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ท่าขนอน
อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลท่าขนอน อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเทศบาลตำบลท่าขนอน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายถนน ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู (U) ต่อจากหน้าร้านบรรหาร ระยะที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2567 | โดย : adnin1 | เปิดอ่าน : 3
ประกาศเทศบาลตำบลท่าขนอน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายถนน ค.ส.ล. รูปตัวยู (U) ต่อจากหน้าร้านบรรหาร ระยะที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding))
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2567 | โดย : adnin1 | เปิดอ่าน : 9
ประกาศเทศบาลตำบลท่าขนอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล.สายท่าขนอน 15 (ออมสิน) หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e bidding)
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2567 | โดย : adnin1 | เปิดอ่าน : 10
ประกาศเทศบาลตำบลท่าขนอน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล.สายท่าขนอน 15 (ออมสิน) หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : adnin1 | เปิดอ่าน : 12
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. สายท่าขนอน 15 (ออมสิน) หมู่ที่ 1 พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย ตำบลท่าขนอน อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : adnin1 | เปิดอ่าน : 24
ประกาศเทศบาลตำบลท่าขนอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างไหล่ถนนพร้อมทางเท้า ค.ส.ล. สายท่าขนอน 7 (ด้านทางขวา) หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2567 | โดย : adnin1 | เปิดอ่าน : 23
ประกาศ เทศบาลตำบลท่าขนอนเรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล.สายท่าขนอน 15 (ออมสิน) หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2567 | โดย : adnin1 | เปิดอ่าน : 9
ประกาศเทศบาลตำบลท่าขนอน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างไหล่ถนนพร้อมทางเท้า ค.ส.ล.สายท่าขนอน 7 (ด้านทางขวา) หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2567 | โดย : adnin1 | เปิดอ่าน : 25
ประกาศ เทศบาลตำบลท่าขนอนเรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ธันวาคม 2566 | โดย : adnin1 | เปิดอ่าน : 11
ประกาศเทศบาลตำบลท่าขนอนเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล.สายท่าขนอน 15 (ออมสิน) หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ธันวาคม 2566 | โดย : adnin1 | เปิดอ่าน : 15
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างไหล่ถนนพร้อมทางเท้า ค.ส.ล. สายท่าขนอน 7 (ด้านขวาทาง) หมู่ที่ 7 พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตำบลท่าขนอน อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เผยแพร่วันที่ : 19 ธันวาคม 2566 | โดย : adnin1 | เปิดอ่าน : 9
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. สายท่าขนอน 15 (ออมสิน) หมู่ที่ 1 พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย ตำบลท่าขนอน อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ธันวาคม 2566 | โดย : adnin1 | เปิดอ่าน : 17
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. และทางเท้า ค.ส.ล. บริเวณหน้าวัดปราการ ถนนซอยชลวิถี หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกาศราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างไหล่ถนนพร้อมทางเท้า ค.ส.ล. สายท่าขนอน 7 (ด้านขวาทาง) หมู่ที่ 7 ตำบลท่าขนอน อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2566 | โดย : adnin1 | เปิดอ่าน : 30
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. สายท่าขนอน 15 (ออมสิน) หมู่ที่ 1 ตำบลท่าขนอน อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2566 | โดย : adnin1 | เปิดอ่าน : 22
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. บริเวณหน้าวัดปราการ ถนนชลวิถี เทศบาลตำบลท่าขนอน ตำบลท่าขนอน อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2566 | โดย : adnin1 | เปิดอ่าน : 66
ประกาศเทศบาลตำบลท่าขนอน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ซอยสุวรรณ หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 28 สิงหาคม 2566 | โดย : adnin1 | เปิดอ่าน : 55
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ซอยสุวรรณ เทศบาลตำบลท่าขนอน ตำบลท่าขนอน อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี poll
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2566 | โดย : adnin1 | เปิดอ่าน : 68
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. บริเวณหน้าวัดปราการ ถนนชลวิถี เทศบาลตำบลท่าขนอน ตำบลท่าขนอน อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี poll
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2566 | โดย : adnin1 | เปิดอ่าน : 50
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารตลาดสดเดิมเป็นอาคารอเนกประสงค์ หมู่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 96
1 - 20 (ทั้งหมด 162 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9