เทศบาลตำบลท่าขนอน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล
ท่าขนอน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลท่าขนอน หมู่ที่ 1 ถ.ขุนคีรี ต.ท่าขนอน อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี 84180 โทร. 0-7726-5250 โทรสาร. 0-7739-1259การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
กิจการสภาทต.ท่าขนอน
folder รายงานการประชุม

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 149
เดือนนี้ 5,291
เดือนที่แล้ว 9,779
ทั้งหมด 62,244

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลท่าขนอน เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกกวาดถนนและเก็บขยะมูลฝอย ตั้งแต่ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 117 |
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาเอกชน/บุคคลภายนอกกวาดถนนและเก็บขนขยะมูลฝอย ระหว่าง ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 115 |
insert_drive_file ประกาศราคกลางโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในภายนอกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ระยะที่ 2) poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 159 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] [ไฟล์5] [ไฟล์6] [ไฟล์7] [ไฟล์8] [ไฟล์9]
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสรางโครงการขุดลอกห้วยเกาะหมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bindding) poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 155 |
photo ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เรื่องการตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐตามโครงการกำกับติดตามและพัฒนามาตรฐานเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 150 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
insert_drive_file ประกาศจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกห้วยเกาะ ม.7 ต.ท่าขนอน อ.คีรีรัฐนิคม จ.สฏ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 160 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการประมูลขายทอดตลาดพัสดุ-ครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 293 รายการ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 200 |
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการขุดลอกห้วยเกาะ ม.7 ต.ท่าขนอน อ.คีรีรัฐนิคม จ.สฏ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 140 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] [ไฟล์5] [ไฟล์6] [ไฟล์7] [ไฟล์8] [ไฟล์9] [ไฟล์10] [ไฟล์11] [ไฟล์12] [ไฟล์13] [ไฟล์14]
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการขุดลอกห้วยเกาะ หมู่ ๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 134 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4]
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการขุดลอกห้วยเกาะ หมู่ที่ ๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 135 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
insert_drive_file ประกาศเผยแพร์ราคากลางโครงการต่อเติมอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 121 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] [ไฟล์5] [ไฟล์6] [ไฟล์7] [ไฟล์8] [ไฟล์9]
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกกวาดถนนภายในเขตเทศบาลฯ พ.ย.62-ก.ย.63 ปีงบประมาณ2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทอรนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4112 |
insert_drive_file ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกกวาดถนนภายในเขตเทศบาลตำบลท่าขนอน พ.ย. 62-ก.ย.2563 ปีงบประมาณ 2563ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bindding) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 115 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกกวาดถนน ปีงบประมาณ 2563 (1 พฤศจิกายน2562-30 กันยายน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 114 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3]
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนการจ้างเหมาบุคคลภายนอกกวาดถนนภายในเขตเทศบาลตำบลท่าขนอน เดือน พ.ย. 62- ก.ย.63 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 116 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
insert_drive_file ประกาศประกวดราคาก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในและภายนอกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าขนอน poll
เผยแพร่วันที่ : 6 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 114 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในและภายนอกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลท่าขนอน poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 108 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] [ไฟล์5] [ไฟล์6] [ไฟล์7] [ไฟล์8] [ไฟล์9] [ไฟล์10] [ไฟล์11] [ไฟล์12]
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศภายในและภายนอกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าขนอน poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 112 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 98 |
insert_drive_file ประกาศประกวดราคาโครงการต่อเติมอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 96 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
1 - 20 (ทั้งหมด 130 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(น.ส.จันทร์ทิพย์ เจ๊ะเหยง)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลท่าขนอน
(น.ส.จันทร์ทิพย์ เจ๊ะเหยง)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลท่าขนอน
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแ่บุคลากรทั้งผู้บริหาร สามชิกสภาท้องถิ่น และพนักงานเทศบาล
folder หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่