เทศบาลตำบลท่าขนอน info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ท่าขนอน
อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลท่าขนอน อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
image ภาพข่าวประชาสัมพันธ์
กองช่าง : ซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างซอยปรายรางและซ่อมบำรุงโต๊ะอเนกประสงค์ [1 ธันวาคม 2566]
กองช่าง : จัดเตรียมอุปกรณ์เวทีกิจกรรมวันลอยกระทง [24 พฤศจิกายน 2566]
กองช่าง : ซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างซอยออมสิน 2 จุดซอยร่มเกล้า 3 จุด ถนนขุนคีรี 1 จุด ใช้งานได้ตามปกติแล้ว [23 พฤศจิกายน 2566]
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : ฉีดล้างถนนทางลงท่าน้ำคลองพุมดวง [23 พฤศจิกายน 2566]
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : ฉีดพรมถนนทางตัดรถไฟลดปัญหาฝุ่นละออง เนื่องจากมีการเปิดกรีดผิวถนน [23 พฤศจิกายน 2566]
กองช่าง : ติดตั้งชุดโคมไฟส่องสว่างถนนชลวิถี 2จุดแทนอันเก่าที่ชำรุด และตัดแต่งต้นไม้ถนนเลียบคลอง [22 พฤศจิกายน 2566]
กองช่าง : ซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างถนนขุนคีรี และตัดแต่งกิ่งไม้ท่าน้ำเทศบาลเตรียมความพร้อมรองรับกิจกกรมวันลอยกระทง [22 พฤศจิกายน 2566]
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : ฉีดพรมถนนทางตัดรถไฟลดปัญหาฝุ่นละออง เนื่องจากมีการเปิดกรีดผิวถนน [22 พฤศจิกายน 2566]
กองช่าง : ทำบันไดเวที เตรียมความพร้อมกิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี 2566 [21 พฤศจิกายน 2566]
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : ฉีดล้างทำความสะอาดลานกิจกรรมเตรียมจัดงานวันลอยกระทง ประจำปี 2566 [21 พฤศจิกายน 2566]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 - 10 (ทั้งหมด 154 รายการ)