เทศบาลตำบลท่าขนอน info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ท่าขนอน
อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลท่าขนอน อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
group คณะผู้บริหาร
นายชนินทร์ เพชรศรี
นายกเทศมนตรีตำบลท่าขนอน
โทร : 08-3069-1765
นางจินตนา เอี่ยมน้อย
รองนายกเทศมนตรีท่าขนอน
โทร : 06-1175-6336
นายเฉลิมเกียรติ เวชกุล
รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าขนอน
โทร : 09-8495-7598
นายอดิศักดิ์ หมกแดง
เลขานุการนายกเทศมนตรี
โทร : 09-5572-7885
นายสวัสดิ์ สมาน
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
โทร : 08-1897-3026