เทศบาลตำบลท่าขนอน info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ท่าขนอน
อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลท่าขนอน อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
folder สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลท่าขนอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ รายงานสรุปประจำเดือนกันยายน วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2566 | โดย : adnin1 | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลท่าขนอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ รายงานสรุปประจำเดือนสิงหาคม วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2566 | โดย : adnin1 | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลท่าขนอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ รายงานสรุปประจำเดือนกรกฎาคม วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2566 | โดย : adnin1 | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลท่าขนอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ รายงานสรุปประจำเดือนมิถุนายน วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2566 | โดย : adnin1 | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลท่าขนอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ รายงานสรุปประจำเดือนพฤษภาคม วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2566
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2566 | โดย : adnin1 | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลท่าขนอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ รายงานสรุปประจำเดือนเมษายน วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึง 30 เมษายน 2566
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2566 | โดย : adnin1 | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลท่าขนอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ รายงานสรุปประจำเดือนมีนาคม วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลท่าขนอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ รายงานสรุปประจำเดือนกุมภาพันธ์ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลท่าขนอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ รายงานสรุปประจำเดือนมกราคม วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลท่าขนอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ รายงานสรุปประจำเดือนธันวาคม วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลท่าขนอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ รายงานสรุปประจำเดือนพฤศจิกายน วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลท่าขนอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ รายงานสรุปประจำเดือนตุลาคม วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม ถึง เดือนธันวาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 93
insert_drive_file ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ประจำเดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 279
insert_drive_file รายงานแบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม ถึง 30 กันยายน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 185
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน 1 ตุลาคม2562-เมษายน 63 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 356
1 - 16 (ทั้งหมด 16 รายการ) 1