เทศบาลตำบลท่าขนอน info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ท่าขนอน
อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลท่าขนอน อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
folder หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลท่าขนอน เรื่อง ข้อตกลงในการปฏิบัติราชการระหว่างพนักงานเทศบาลกับผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครึ่งปีแรก poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 101
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลท่าขนอน เรื่อง หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นค่าตอบแทน เกณฑ์ และมาตรฐานการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 100
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลท่าขนอน เรื่อง การกำหนดจำนวนครั้งการลาและการมาทำงานของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานจ้าง ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 97
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลท่าขนอน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 116
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลท่าขนอน เรื่อง การใช้แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 81
insert_drive_file แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 339
insert_drive_file คู่มือ หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 358
insert_drive_file คำสั้งเรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 341
1 - 8 (ทั้งหมด 8 รายการ) 1