เทศบาลตำบลท่าขนอน info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ท่าขนอน
อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลท่าขนอน อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือการปฏิบัติงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 64 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
คู่มือการปฏิบัติงาน_นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 57
คู่มือการปฏิบัติงาน_นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 59
คู่มือการปฏิบัติงาน_เจ้าพนักงานธุรการ
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 63
คู่มือการปฏิบัติงาน_เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 66
คู่มือการปฏิบัติงาน_เจ้าพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ราย นายธีระพงษ์ วิเชียร
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 56
คู่มือการปฏิบัติงาน_เจ้าพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ราย นายสมพงษ์ จันทร์ช่วง
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 48
คู่มือการปฏิบัติงาน_ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 52
คู่มือการปฏิบัติงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เผยแพร่วันที่ : 17 ธันวาคม 2564 | เปิดอ่าน : 92