เทศบาลตำบลท่าขนอน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล
ท่าขนอน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลท่าขนอน หมู่ที่ 1 ถ.ขุนคีรี ต.ท่าขนอน อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี 84180 โทร. 0-7726-5250 โทรสาร. 0-7739-1259การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
กิจการสภาทต.ท่าขนอน
folder รายงานการประชุม

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 23
เดือนนี้ 5,165
เดือนที่แล้ว 9,653
ทั้งหมด 62,118

โครงการส่งเสริมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลท่าขนอน ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2563
รายละเอียด : วันนี้ (7 ตุลาคม พ.ศ.2563) ท่านชนินทร์ เพชรศรี นายกเทศมนตรีตำบลท่าขนอน ได้มอบหมายให้ คุณจินตนา เอี่ยมน้อย รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลท่าขนอน ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2563 เวลา 08.30 น. ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลท่าขนอน โดยเข้าร่วมพบปะ พูดคุยกับผู้สูงอายุ ให้ความรู้ และดำเนินกิจกรรมในการพัฒนาระบบสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และจิตใจ โดยจัดให้มีกิจกรรม ไหว้พระสวดมนต์ จากนั้นเป็นกิจกรรมกายบริหาร ตามคำแนะนำของอาสาสมัครสาธารณสุขเทศบาลตำบลท่าขนอน การเล่นเกมส์บิงโกภายในกลุ่มสมาชิก และกิจกรรมการทำขนมครก ปิดท้ายด้วยการรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
ผู้โพส : admin
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(น.ส.จันทร์ทิพย์ เจ๊ะเหยง)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลท่าขนอน
(น.ส.จันทร์ทิพย์ เจ๊ะเหยง)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลท่าขนอน
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแ่บุคลากรทั้งผู้บริหาร สามชิกสภาท้องถิ่น และพนักงานเทศบาล
folder หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่